KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 06/12/2021 17:56:15

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.77370
1.77070
Курс купува
1.69170
1.69470
Фиксинг на БНБ
1.73282
Касов
Безкасов
Курс продава
2.35750
2.35250
Курс купува
2.23250
2.23650
Фиксинг на БНБ
2.29752
Касов
Безкасов
Курс продава
1.91860
1.91360
Курс купува
1.83260
1.83760
Фиксинг на БНБ
1.87772
EN

Клиентите на ОББ могат да поискат до 9 месеца отсрочка на кредитите си от вкъщи през сайта на банката

date

14 декември 2020

Обединена българска банка удължава въведените конкретни мерки по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с предприетите от органите на Република България действия за ограничаване на пандемията от с COVID-19 и последиците от тях. Клиентите, чиито задължения не са просрочени с повече от 90 дни, могат да кандидатстват за одобрение на облекчени условия като за целта трябва да попълнят декларация по образец, налична в уебсайта на банката в специално създадената за целта секция ubb.bg/covid19, не по-късно от 23.03.2021 г.

 

Клиентите с ипотечни и потребителски кредити могат да поискат отсрочване на дължимите суми по главницата и лихвата или само по главницата по техен избор за срок до 9 месеца, който изтича не по-късно от 31.12.2021 г. В случай че клиентите изберат да отсрочат изплащането само на главницата, се изготвя нов погасителен план, който да обхване целия остатък от дълга, включително неплатена главница по време на гратисния период, в който се посочва и размерът на дължимите лихви по време на гратисния период. Новият погасителен план е за срок с до 9 месеца по-дълъг от първоначалния в зависимост от броя на отсрочените вноски.

 

В случай че клиентите изберат да отсрочат изплащането на главница и лихва, целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период, се погасява съгласно нов погасителен план за срок до 9 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски. В новия погасителен план дължимите и непогасените по време на гратисния период лихви и такси се разсрочват като се добавя равна част от тях за период максимум до 12 месеца за потребителски кредити и до 60 месеца за ипотечни кредити.

 

Клиентите с револвиращи кредитни карти могат да се възползват от отсрочване на дълга по усвоените суми от кредитния лимит за покупки при търговци, теглене на пари брой и годишна такса до 9 месеца, който изтича не по-късно от 31.12.2021 г. За периода на отсрочване ще бъдат дължими изцяло лихви, такси и месечни вноски от разсрочени покупки, в случай че има такива, като те ще бъдат включвани в минималното месечно плащане от месечното извлечение. След изтичане на периода на отсрочване, дължимите суми от покупки, теглене в брой и годишни такси продължават да се погасяват съгласно уговорените в договора начини на погасяване и минимален размер на сумата на частична погасителна вноска.

 

Експозиции на клиенти, за които вече е извършено отсрочване по горепосочения Ред преди 30.09.2020 г., могат да бъдат допълнително отсрочвани като общият период на отсрочването не може да надвишава 9 месеца. Лихвата, разсрочена за плащане при предходното отсрочване, ще бъде разсрочена за нов срок, съгласно договорения нов погасителен план.

 

От предложените мерки могат да се възползват клиенти на ОББ, които удостоверят или декларират очакванията си за затруднено финансово състояние, вследствие на обстоятелствата, предизвикани от COVID-19, и чиито задължения към 01.03.2020 г. както и към датата на подаване на искането за отсрочване са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни. За целта е необходимо да подадат декларация по образец в ОББ. Най-лесният начин за това е да попълнят формуляра на www.ubb.bg/covid19. Предварително попълненият формуляр спомага за по-бързата обработка на искането, след което служител на Контактния център се свърза с клиента, за да предложи дистанционно подаване на декларацията. Другите възможности за заявяване на желание да се възползват от възможностите е с обаждане на специално създадената телефонна линия *6777, на имейл contact_center@ubb.bg или в клон на ОББ.

 

Бизнес клиентите на ОББ, чийто бизнес е пряко засегнат от въведеното извънредно положение и наложените мерки във връзка с разпространението на COVID-19, могат да се обръщат към отговорните за тях служители за връзка, за да обсъдят индивидуално техните нужди и възможности с цел преодоляване на негативното въздействие върху търговската им дейност.

 

Мерките са създадени в съответствие с  приетия от АББ и одобрен от БНБ Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с предприетите от органите на Република България действия за ограничаване на пандемията от с COVID-19 и последиците от тях, измененията и допълненията към тях, както и с издадените от Европейския банков орган Насоки относно законодателен и незаконодателен мораториум върху погасяването на кредити, приложими във връзка с кризата с COVID-19.

Обратно към всички новини