KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към

Касов
Безкасов
Курс продава
0.00000
0.00000
Курс купува
0.00000
0.00000
Фиксинг на БНБ
0.00000
EN

Клиентите на ОББ могат да поискат до 6 месеца отсрочка на кредитите си от вкъщи през сайта на банката

date

10 април 2020

Обединена българска банка (ОББ) въвежда конкретни мерки за отсрочване на кредитни задължения във връзка с пандемията от COVID-19. Клиентите, които са засегнати от пандемията или от ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, и искат да използват облекчени условия, трябва да попълнят декларация по образец, налична на уебсайта на банката www.ubb.bg/covid19, не по-късно от 22.06.2020 г. Физическите лица не дължат такси за предоговаряне или други такси, свързани с предложението на ОББ. За времето, в което трае обявеното на територията на Република България извънредно положение, няма да се начисляват наказателни лихви за всички кредити с просрочия, включително и за тези, които са предсрочно изискуеми.

Клиентите с ипотечни и потребителски кредити могат да отсрочват дължимите суми по главницата и лихвата или само по главницата по техен избор за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.

Изготвя се нов погасителен план, обхващащ целия остатък от дълга, включително неплатената главница по време на гратисния период, като срокът на погасителния план се удължава със същия брой месеци, с които е било отсрочено изплащането на кредита.

Ако клиентът избере да отсрочи изплащането само на главницата, то през месеците на гратисния период той ще изплаща само дължимата лихва за редовен дълг върху текущата главница.

Ако избере да отсрочи изплащането на главницата и на лихвата, то натрупаната и неизплатена лихва за редовен дълг върху текущата главница през гратисния период ще бъде разпределена на равни части и добавена към месечните вноски за период максимум до 12 месеца за потребителски кредити и до 60 месеца за ипотечни кредити.

Клиентите физически лица с револвиращи кредитни карти могат да се възползват от отсрочване на дълга по усвоените суми от кредитния лимит за покупки при търговци, теглене на пари брой и годишна такса, до 6 месеца, считано най-рано от 01.02.2020 но не по-късно от 31.12.2020 г. За периода на отсрочване ще бъдат дължими изцяло лихви, такси и месечни вноски от разсрочени покупки, в случай че има такива, като те ще бъдат включвани в минималното месечно плащане от месечното извлечение. След изтичане на периода на отсрочване, дължимите суми от покупки, теглене в брой и годишни такси продължават да се погасяват съгласно уговорените в договора начини на погасяване и минимален размер на сумата на частична погасителна вноска.

От предложените мерки могат да се възползват клиенти на ОББ, които са затруднени финансово, вследствие на коронавирус кризата, и които към 01.03.2020 г. са обслужвали своите кредити редовно, с максимално просрочие до 90 дни. За целта е необходимо да подадат декларация по образец на ОББ. Най-лесният начин за това е да попълнят формуляра на www.ubb.bg/covid19. Предварително попълненият формуляр спомага за по-бързата обработка на искането, след което служител на Контактния център се свърза с клиента, за да направи допълнителни уточнения по отсрочването. Другите възможности клиентите да заявят желание за отсрочване са с обаждане на специално създадената телефонна линия *6777 в работни дни от 8.30 до 17.30 часа, на имейл contact_center@ubb.bg или в клон на ОББ.

Бизнес клиентите на ОББ, чийто бизнес е пряко засегнат от въведеното извънредно положение и наложените мерки във връзка с разпространението на COVID-19, могат да се обръщат към отговорните за тях служители за връзка, за да обсъдят техните нужди и възможности с цел преодоляване на негативното въздействие върху търговската им дейност. За бизнес клиентите също ще се прилага стандартна схема за отсрочване на задълженията за период до 6 месеца.

„В качеството си на международна и системно значима финансова институция носим отговорност пред обществото да подпомогнем гладкото функциониране на икономиката и опазването на благополучието на нашите клиенти“, заяви Петър Андронов, главен изпълнителен директор на ОББ и кънтри мениджър на KBC Груп в България. „Мерките, които въвеждаме, са насочени към нашите добросъвестни клиенти – изрядни платци от години, които в момента изпитват финансови затруднения, породени от кризата с епидемията. Подхождаме с пълно разбиране за затрудненията им и ще им помогнем да ги преодолеят“, допълни още той.

Според прогнозите на банката, въпреки признаците за настъпваща икономическа криза, около 90% от нейните клиенти ще продължат да изплащат редовно задълженията си.

Мерките са създадени в съответствие с приетия от АББ и одобрен от БНБ Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение, произтичащо от пандемията от COVID-19, както и с издадените от Европейския банков орган Насоки относно законодателни и незаконодателни мораториуми върху погасяването на кредити, приложими във връзка с кризата с COVID-19.

Обратно към всички новини