Информация за настоящи картодържатели с кредитни карти Visa Electron

18.01.2017 г.

В стремежа ни да предлагаме на нашите клиенти конкурентни продукти и услуги, продължаваме процеса на обновяване на картовото ни портфолио и от началото на месец януари започнахме издаването на безконтактни кредитни карти VISA.

След 31.01.2017 г. ще издаваме кредитни карти само с безконтактна функционалност. В тази връзка всички съществуващи кредитни карти VISA Electron на физически лица, които изтичат след тази дата, ще бъдат преиздадени безплатно за клиентите в карти VISA Classic с безконтактна функционалност.

Действащите условия по договорите и натрупаните бонуси по програма UWIN се запазват, като клиентите ще могат да се възползват и от допълнителните предимства на безконтактните плащания – бързина, удобство и сигурност навсякъде по света.

Безконтактно плащане до 25 лв. е възможно само с доближаване на картата към ПОС терминал и без да се изисква въвеждане на ПИН код. Между картата и приемащото устройство не се обменя чувствителна информация, която да идентифицира клиента и неговата карта.

Безконтактно могат да се извършват и плащания над 25 лв., като при такива се изисква въвеждане на ПИН код.