Клиентите на електронно банкиране вече могат да използват договорен от тях валутен курс

1.12.2016 г.

Клиентите на електронно банкиране вече могат да се възползват от нова функционалност за въвеждане на договорен курс при извършване на трансакции с превалутиране за суми с над 6000 левова равностойност.

Валутният курс се договаря с дилър на банката в работни дни от 8:45 ч. до 16:30 ч. Телефонът, на който можете да се свържете, е +359 2 811 2449. При договорен курс клиентът получава 5-цифрена референция, която въвежда в поле "FX референция при договорен курс с дилър" в съответния платежен документ в електронното си банкиране. FX референцията може да се използва еднократно до 17:00 ч. в деня на договарянето й.

Платежните документи, в които е добавена новата възможност, са "Превод между собствени сметки", "Обмяна на валута" и "Валутен превод в ОББ".

Услугата е достъпна както за физически лица, така и за бизнес клиенти.