Бонусите от програмата UWin вече и в Електронно банкиране

31.08.2016 г.

Бонусите, натрупани в лоялната програма на ОББ - Uwin вече могат да бъдат проверени и в електронното банкиране на ОББ.

С тази нова услуга, продължава активното развитие на електронните канали на банката.

Справката дава актуална информация за натрупаните и неизползвани от клиентите бонуси по програмата Uwin.

Програма Uwin стартира през 2013 година и оттогава насам, клиентите с кредитни карти, както и притежателите на MasterCard World Debit® натрупват и усвояват бонуси в партньорската мрежа от търговци на банката.

През 2015 година Банката актуализира своята система, поддържаща лоялната програма Uwin и оттогава бонусите се начисляват на ниво клиент и могат да се усвояват с всяка една карта на клиента, включена в програмата. Справката Uwin бонуси е разположена в Меню „Карти“  и визуализира общия размер бонуси, натрупани по всички карти на клиента, които са включени в програмата.     

Актуалните предложения, част от програма Uwin към настоящия момент са:

• Партньорската програма с различни търговци, при които всяка транзакция, направена на терминал на ОББ трупа бонус. Повече информация за програмата можете да откриете тук

• Кампания за рожденици – от началото на 03.2016г. – ОББ дава 10% бонус на клиентите с кредитни карти и дебитни карти MasterCard World Debit от всички покупки, направени на рождения им ден и деня след него – бонусите по тази програма се натрупват автоматично, след осчетоводяването на транзакциите и могат да бъдат усвоявани на ПОС терминалите на търговците в лоялната програма. Повече информация за тази кампания можете да откриете тук

Разширяването на инициативите в рамките на програма Uwin ще продължава, като информация за всички текущи промоции и новости, можете да откриете на специално създадения за целта сайт www.uwin.bg