Обединена българска банка гарантира сигурни плащания в Интернет за своите клиенти

04.09.2012 г.
  • „UBB 3-D Secure: Сигурно плащане с карта в Интернет” защитава от измами в Интернет притежателите на карти издадени от Обединена българска банка

  • Обединена българска банка отваря за транзакции в Интернет и своите карти Visa Electron

С цел да осигури още по-голяма сигурност за притежателите на банкови карти, Обединена българска банка (Обединена българска банка) стартира нова услуга за своите клиенти – „UBB 3-D Secure” или „Сигурно плащане с карта в Интернет“. С новата си услуга за клиентска автентикация в Интернет Банката добавя още една мярка към грижите си за безопасността на разплащанията на своите над 1 000 000 клиенти, притежатели на карти от Обединена българска банка.
 
Заедно с новата услуга, Обединена българска банка отваря за транзакции в Интернет и своите карти Visa Electron. 
 
“UBB 3-D Secure” е реализация от Обединена българска банка на схемите за клиентска автентикация “Verified by Visa” и “MasterCard SecureCode” на международните картови организации VISA и MasterCard.  
Удостоверяването на самоличността (автентикацията) на картодържателя се постига чрез обмен на тайна информация (парола), чрез която картодържателят може уникално да се идентифицира пред издателя на своята карта. След това издателят потвърждава тази идентичност на търговеца.
 
Ползата от услугата за картодържателите на Банката е възможност за автентикация при всяка транзакция в Интернет, водеща до по-добра защита от измами, предоставена по следните начини:
 
  • При плащане към регистриран за “Verified by Visa” / “MasterCard SecureCode” търговец – защита от неоторизирани трансакции при опит за плащане с откраднати картови данни. В този случай транзакцията няма да може да се осъществи без знание на автентикационната парола.
  • При плащане към нерегистриран за “Verified by Visa” / “MasterCard SecureCode” търговец – права за оспорване на осъществени неоторизирани транзакции при плащане с откраднати картови данни. В този случай отговорността за неоторизираното плащане се носи от търговеца, а не от картодържателя.
  
Автентикационната страница, в която картодържателят въвежда своята парола, се извежда на отделен екран, ако и картодържателят, и търговецът участват в автентикационната услуга.   
 
Регистрацията за UBB 3-D Secure”е изключително лесна и бърза - за регистрирането не е нужно да се ходи до офис на банката, а само да се попълни on-line формуляр в регистрационния сайт за услугата, достъпен от интернет страницата на Обединена българска банка.
 
Регистрацията за услугата може да се прави както на български, така и на английски език и се извършва за по-малко от 15 мин.  Банката предоставя на своите клиенти и възможност за последващо самостоятелно управление на своята регистрация – промяна на парола, промяна на статус, преглед на промени и др.
 
„UBB 3-D Secure: Сигурно плащане с карта в Интернет” е отворена за всички картови продукти, издавани от Обединена българска банка - VISA, Visa Electron, MasterCard и Maestro.