Систематичен Инвестиционен План - СИП

Какво е СИП

Систематичен Инвестиционен План - СИП

Програмата включва спестовни планове, чрез които с минимални месечни вноски спестителите могат да постигнат желана сума, за да реализират мечтано пътуване, покупка, осигуряване на образование на децата или пък допълнителна помощ след пенсионна възраст, и различни други свои цели.

Систематичния Инвестиционен План е насочен към хора, които нямат възможност да спестяват или инвестират големи суми, но биха искали да отделят средства, за да постигнат определена цел. Предложените спестовни планове осигуряват голям избор пред спестителя да вземе решение според целите си.

Предимства на спестовните планове на Систематичния Инвестиционен План:

 • Спестявате неусетно чрез малки суми, без да се занимавате с пресмятане на различни видове схеми и да губите време в посещения на офиси – достатъчно е само едно посещение.
 • Спестявате с малки месечни суми, а същевременно бихте могли да постигнете доходност от натрупаната инвестиция;
 • Бихте могли да получите по-висока възвращаемост, отколкото при ползване на традиционните спестовни продукти;
 • Не плащате данъци върху придобития доход от вложенията си;
 • Можете да плащате месечната си вноска, на определена от Вас дата в рамките на месеца.

Сроковете на плановете и месечните вноски са минимални и препоръчителни. След изтичането на минималния срок на плана, спестителите могат да продължат спестяванията си – няма ограничения като срок и суми.

Сами решавате: кога, как, колко и за какъв период...

Калкулатор за СИП

Параметри

Минималните месечни вноски по договор за СИП са както следва:

Договорен фонд

    Минимална вноска     

ОББ Премиум Акции

20 лева

ОББ Платинум Облигации

20 лева

ОББ Патримониум Земя

20 лева

ОББ Балансиран Фонд

100 лева

ОББ Глобал Фарм Инвест

100 лева

ОББ Глобал Детски Фонд

100 лева

ОББ Глобал Дивидент

100 лева

ОББ Глобал Растеж

100 лева

 • Разполагате със спестяванията си във всеки момент – можете да ги изтеглите заедно с постигнатата доходност, без да се начисляват наказателни такси и комисиони.
 • Може да внасяте допълнителни суми, когато имате тази възможност;
 • Свободно увеличаване или намаляване на сумата, според моментните възможности;
 • Възможност за промяна на датата, сметката, фонда;
 • Имате възможност да участвате в неограничен брой спестовни планове едновременно;
 • Еднократна такса от 2.50 лв. за СИП от 20 до 50 лв. включително. Таксата се заплаща при подписване на договора.

Изисквания

 • Систематично инвестиране се предлага само за физически лица;
 • Клиентът или негов пълномощник се е легитимирал пред служителя на ОББ.;
 • Клиентът има открита сметка в лева в ОББ АД;
 • Договор за систематично инвестиране се сключва за сделки с дялове на колективни инвестиционни схеми ДФ ,,ОББ Премиум Акции’’, ДФ "ОББ Балансиран Фонд", ДФ ,,ОББ Платинум Облигации’’, ДФ ,,ОББ Патримониум Земя’’, ДФ ,,ОББ Глобал Фарм Инвест’’, ДФ ,,ОББ Глобал Детски фонд’’, ДФ ,,ОББ Глобал Растеж’’ и ДФ ,,ОББ Глобал Дивидент’’.
Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения