Стандартна разплащателна сметка

Когато имате нужда от непрекъснат достъп до Вашите спестявания и необходимост да извършвате разплащания в страната и чужбина, то Стандартната разплащателна сметка е Вашето решение.

Предимства

 • Достъп по всяко време до Вашите средства чрез широка мрежа от банкомати и регистрация за интернет банкиране.
 • Теглите и внасяте суми по сметката неограничено.
 • Позволява Ви да плащате сметките си за телефон, мобилен телефон, електричество, парно отопление, вода и други.

Без такса за откриване през Електронно и мобилно банкиране на ОББ.

 

Условия

Срочност: Безсрочна

Валута: BGN, EUR, USD, CHF, GBP и др.

Минимална сума за откриване: няма

Внасяне на суми: Без ограничение

Теглене на суми: Без ограничение

Необходими документи за откриване на сметка: Документ за самоличност

ПСОО

Банката предлага откриване на платежна сметка за основни операции в български лева, съгласно изискванията на ЗПУПС, по която предоставя следните основни услуги:

 • откриване и закриване на платежна сметка;
 • внасяне на средства по платежна сметка;
 • теглене на пари в брой от платежната сметка от гише през работното време на банката или терминално устройство ATM през работното време на банката или извън него;
 • Изпълнение на следните платежни операции :
  • директни дебити;
  • платежни операции, извършвани чрез дебитна карта, включително плащания чрез интернет;
  • кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи, на терминални устройства ATM и ПОС и гишета, когато са налични, и чрез системите за онлайн банкиране на банката

 

 

 

 

 

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Други предложения
Пакет Стандарт

Вашето универсално решение за ежедневно банкиране и управление на личните Ви средства

Сметка „Привилегия“

Ако сте пенсионер и търсите сметка, която няма такси за откриване и закриване, то Вие получавате тази привилегия!

Обратно към всички предложения