Гражданска отговорност от ДЗИ

ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ ОТ ДЗИ

Обект на застраховане

Гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица, свързана с притежаването и/или използването на МПС, за които отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Застраховат се всички МПС, които са с постоянна, временна или транзитна българска<

Предимства

Териториално покритие

  • Република България
  • Държавите, членки на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП)
  • Държавите, членки на Международното споразумение “Зелена карта”

Покрити рискове 

Покрива се отговорността на собствениците, държателите, ползвателите на МПС, както и на упълномощените от тях водачи, за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Лимити за отговорност при събития настъпили на територията на Република България:

 • за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт - 10 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;
 • за вреди на имущество (вещи) - 2 000 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

Срок на застраховката - 12 месеца, с начало 00.00 часа на деня, посочен за начало на застраховката в застрахователната полица.

За сключването на полица е необходимо да представите:

 • документи за собственост на автомобила;
 • документ за самоличност.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ПЪТНА ПОМОЩ (срещу допълнително платена премия):

 •  при ПТП
 • при техническа повреда

Настъпване на ПТП

 • Какво трябва да направим при настъпване на ПТП - изтегли тук
 • Двустранен констативен протокол при настъпване на ПТП - изтегли тук
Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения