Потребителски кредит с фиксирана лихва

С потребителски кредит с фиксирана лихва за целия период Вие получавате сигурността за постоянна вноска и възможност да планирате своите разходи.

Предимства

 • Фиксирана лихва за целия период на кредита при атрактивни финансови условия
 • Бърза и улеснена процедура
 • Изгодни лихвени условия
 • Изплащане на равни месечни вноски
 • Възможност за активиране на животозастрахователна програма „Защита на кредита“
 • Възможност за погасяване на месечната вноска на банкомат на Обединена българска банка

Продуктови параметри

Сега без такса за кандидатстване.
 • 5.20% - фиксиран лихвен процент за целия период на кредита
 • Без превод на работна заплата
 • Без поръчител
 • Срок на кредита – от 6 до 60 месеца
 • Сума – от 500 до 45 000* лева
 • Такса за кандидатстване – Без такса
 • Такса кредитна оценка - съгласно действащата Тарифа за такси и комисионни на физически лица
 • Такса по сметка, обслужваща кредита – 2.5 лв. на месец
 • Потребителски кредит с равни месечни вноски (анюитетен)
 • Необходими документи – Искане за отпускане на потребителски кредит и лична карта
 • Такса за предсрочно погасяване
  • 1.00 % от предсрочно погасената главница, когато оставащият период на договора за кредит е по-голям от 1 година
  • 0.5 % от предсрочно погасената главница, когато оставащият период на договора за кредит е по-малък от 1 година.
ГПР е 6.16% при кредит 20000 лв. за срок 60 м., с фиксирана годишна лихва 5.20% за целия период, с включени такси, посочени по-горе. Месечна вноска: 379.26 лв. Общо дължима сума: 23 155.60 лв.
 
*Възможност за кредит до 55 000 лв. За кредити над 35 000 лв. е необходим минимален нетен месечен доход 1200 лв. Максималният размер на кредита се определя на база индивидуалния профил на клиента, съобразно изискванията на Банката. 
Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения