Потребителски кредит с фиксирана лихва

С потребителски кредит с фиксирана лихва за целия период Вие получавате сигурността за постоянна вноска и възможност да планирате своите разходи.

Предимства

 • Фиксирана лихва за целия период на кредита при атрактивни финансови условия
 • Бърза и улеснена процедура
 • Изгодни лихвени условия
 • Изплащане на равни месечни вноски
 • Възможност за активиране на животозастрахователна програма „Защита на кредита“
 • Възможност за погасяване на месечната вноска на банкомат на Обединена българска банка

Продуктови параметри

Сега без такса за кандидатстване.
 • 7.95% - фиксиран лихвен процент за целия период на кредита
 • Без превод на работна заплата
 • Без поръчител
 • Срок на кредита – от 6 до 60 месеца
 • Сума – от 500 до 20 000 лева
 • Такса за кандидатстване – Без такса
 • Такса кредитна оценка - съгласно действащата Тарифа за такси и комисионни на физически лица
 • Такса по сметка, обслужваща кредита – 2.5 лв. на месец
 • Потребителски кредит с равни месечни вноски (анюитетен)
 • Необходими документи – Молба-декларация за отпускане на потребителски кредит и лична карта
 • Такса за предсрочно погасяване
  • 1.00 % от предсрочно погасената главница, когато оставащият период на договора за кредит е по-голям от 1 година
  • 0.5 % от предсрочно погасената главница, когато оставащият период на договора за кредит е по-малък от 1 година.
ГПР е 9.17% при кредит 20000 лв. за срок 60 м., с фиксирана годишна лихва 7,95% за целия период, с включени такси, посочени по-горе. Месечна вноска: 405.05 лв. Общо дължима сума: 24 702.97 лв.
Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения