Уведомление за временно спиране на таксуването за SMS уведомяване при движение по сметка за бизнес клиенти

Уважаеми клиенти,

 ОББ се стреми да подобрява постоянно предлаганите услуги на база обратната връзка, която получава от вас. Знаем, че пълната и навременна информация е много важна за всеки и затова ще надградим услугата SMS известяване, като дадем възможност сами да определите трансакциите и сумите, за които желаете да бъдете уведомени с SMS съобщения. Ще направим нашите съобщения по-информативни, така че да съдържат най-важните параметри на всяка трансакция, а докато реализираме подобренията, временно спираме таксуването  за SMS уведомяване при движение по сметка. Промяната е отразена в Тарифата за бизнес клиенти и влиза в сила от 31 януари 2019 година.

 

Екипът на ОББ