Уведомление за промени в Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти на ОББ от 15.05.2019 г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви информираме, че считано от 15.05.2019 г. ОББ променя Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти. С предстоящите промени можете да се запознаете тук

С уважение,

Екипът на ОББ