KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 19/05/2022 17:45:13

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94860
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.89220
1.88920
Курс купува
1.81020
1.81320
Фиксинг на БНБ
1.85827
Касов
Безкасов
Курс продава
2.37550
2.37050
Курс купува
2.25050
2.25450
Фиксинг на БНБ
2.30836
Касов
Безкасов
Курс продава
1.94900
1.94400
Курс купува
1.86300
1.86800
Фиксинг на БНБ
1.90534
EN

Промяна в Тарифата за такси и комисиони за физически лица от 01.08.2021

date

02.06.2021

Уважаеми клиенти,

 

Бихме искали да ви информираме, че считано от 01.08.2021 г. Обединена българска банка променя Тарифата за такси и комисиони за физически лица, както следва:

 

1. Въвежда се такса за съхранение на парични средства в размер на 0.7% (нула цяло и седем десети процента) върху наличността по разплащателни и спестовни сметки на клиент – физическо лице, надвишаваща 1 000 000 (един милион) лева и/или тяхната равностойност в чужда валута, преизчислена по курса на българския лев към съответната валута, обявен от Българската народна банка към момента на преизчисляването. Таксата се начислява на годишна база и е платима ежемесечно.

 

2. При вноска на каса по срочен депозит (при откриване и/или довнасяне на суми) се възстановява събирането на такса  в размер, както следва: 

 

За вноска

На каса на суми до

3 000 BGN (валутна равностойност)

BGN 1.00 BGN 1.00
На каса на суми над 3 000 BGN (валутна равностойност)

0.20% за сумата над

3 000 BGN, max.

300 BGN

0.20% за сумата над

3 000 BGN, max.

400 BGN

 

Обратно към всички промени