Промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица от 08.07.2013 г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 08.07.2013 г. съгласно Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица, ОББ променя Тарифата за такси и комисиони за физически лица, както следва: 

I: СМЕТКИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ВИД УСЛУГА                                       ЛЕВА                   ВАЛУТА

Отворена сметка

Обслужване - месечно                         BGN 2                  BGN 2