KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 28/07/2021 17:00:18

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.69665
1.69365
Курс купува
1.61465
1.61765
Фиксинг на БНБ
1.65650
Касов
Безкасов
Курс продава
2.36124
2.35624
Курс купува
2.23624
2.24024
Фиксинг на БНБ
2.29841
Касов
Безкасов
Курс продава
1.85569
1.85069
Курс купува
1.76969
1.77469
Фиксинг на БНБ
1.81062
EN

Промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица от 01.09.2017 г.

date

28.06.2017

Уважаеми клиенти,                                    

Бихме искали да ви информираме, че считано от 01.09.2017 г. съгласно Общите условия на ОББ за платежни услуги за физически лица, ОББ променя Тарифата за такси и комисиони за физически лица, както следва:

Раздел I.В: ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ

Кредитен превод в национална валута

 • Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка при друга Банка                     BGN 0.79
 • Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга Банка   BGN 0.79

Раздел III. ПРЕВОДИ

Преводи от и по сметка – междубанкови

 • Изходящи: 
  • в банков клон        BGN 2.50
  • чрез е-банкиране   BGN 0.80

 

 • Изходящи преводи през RINGS
  • в банков клон         BGN 15
  • чрез е-банкиране    BGN 9

 

 • Директен дебит
  • Приемане на съгласие за директен дебит - Без такса

 

 • Регулярни плащания на битови сметки от разплащателна сметка/кредитна карта
  • За всяко плащане - BGN 0.20                                                                      

 

Забележки:

При превод в системата на Банката, между сметки на един клиент, такса за превод не се събира.

 

Раздел IV.КАРТИ

Международна дебитна карта VISA DEBIT /DEBIT MASTERCARD

 • Преиздаване на карта с неизтекъл срок                    BGN 5.00
 • Теглене от ПОС в клон на друга bългарска банка       BGN 3.00 + 1%

 

Раздел XI: БАНКОВИ СЕЙФОВЕ

Размер - височина      До 30 дни        До 90 дни        До 180 дни      До 360 дни

5 см.                          BGN 30           BGN 50            BGN 80            BGN 120

7.5 см.                       BGN 40           BGN 70            BGN 110          BGN 180

10 см.                        BGN 50           BGN 90            BGN 160          BGN 240

15 см.                        BGN 60           BGN 100          BGN 140          BGN 260

20 см.                        BGN 80           BGN 110          BGN 180          BGN 300

30 см.                        BGN 90           BGN 130          BGN 200          BGN 320

45 см.                        BGN 100          BGN 160          BGN 240          BGN 340

60 см.                        BGN 110          BGN 180          BGN 260          BGN 360

Обратно към всички промени