Промяна в Тарифата за такси и комисиони за физически лица от 01.08.2014 г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 01.08.2014 г. съгласно Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица, ОББ променя Тарифата за такси и комисиони за физически лица, както следва:

СМЕТКИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ВИД УСЛУГА

ЛЕВА

ВАЛУТА

Спестовен влог

Обслужване - месечно

BGN 2.00

BGN 2.00

Спестовен влог „Плюс”

Обслужване - месечно

BGN 2.00

BGN 2.00

Разплащателна сметка

Обслужване - месечно

BGN 2.00

BGN 2.00

Разплащателна сметка „Комфорт”

Обслужване - месечно          

BGN 2.00

 

Считано от същата дата по сметките на физически лица, обслужващи кредитни продукти, ще се начислява такса за месечно обслужване.