Промяна в тарифата за такси и комисиони

Бихме искали да ви информираме, че считано от 01.07.2009 г. ОББ АД променя Тарифата за такси и комисиони за физически лица и Тарифата за такси и комисиони на корпоративни клиенти в Раздел „Сметки”, Раздел „Касови операции”, Раздел „Преводи”, Раздел „Карти” и Раздел „Други услуги” . Посочените промени може да намерите на “Тарифа на ОББ”.