Промяна в тарифата за лихвите на физически лица – промяна по „Отворен депозит“

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 01.10.2012 г. съгласно Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица, ОББ променя Тарифата за лихвените условия по сметки „ Отворен депозит“ на индивидуални клиенти, в следните валути и срочности както следва:

 Честота на изплащане на лихвата  

3 месеца

6 месеца

12 месеца

BGN

4.00%

4.20%

5.30%

EUR

3.40%

4.00%

4.50%

USD

2.40%

2.60%

4.00%