Промяна в Тарифата за лихвите на физически лица - 7-ми май – промяна по спестовни продукти

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 07.05.2011г. съгласно Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица ОББ променя Тарифата за лихвените условия във всички валути и срочности по сметки на индивидуални клиенти, както следва:

  • „Отворен Депозит”
  • „Детски Отворен Депозит”
  • спестовна сметка „Мое решение”

За повече информация проверете секция "Тарифи и Общи условия".