Промяна в тарифата за лихвени условия за сметки на физически лица от 8 юли 2013 г.

Уважаеми клиенти,                                                                             

Бихме искали да ви информираме, че считано от 8 юли 2013 г. ,съгласно Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица, лихвените условия по „Отворена сметка“ при честота на изплащане на лихвата 12 месеца, сметка „Привилегия“ и стандартен спестовен влог за индивидуални клиенти са, както следва:

  • „Отворена сметка“

Честота на изплащане на лихвата  

12 месеца

BGN

4.40%

EUR

3.70%

USD

2.90%

 

  • Стандартен спестовен влог                  

BGN

2.00%

EUR

1.20%

USD

1.20%

 

  •  Сметка “Привилегия”

до 500.00 BGN

4.50%

от 500.01 до 1000.00 BGN

3.00%

над 1000.01 BGN

1.50%