Промяна в Тарифата на ОББ АД

Считано от 01.09.2010 г. предстои промяна в Тарифата на ОББ АД в частта и за предоставяне на депозитарни и брокерски услуги.