Промяна в Общите условия, приложими към договорите с клиенти за предоставяне на инвестиционни и/ или допълнителни услуги, свързани с финансови инструменти

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 30.01.2014 г. във връзка с Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, влизат в сила промените в Общите условия,приложими към договорите с клиенти за предоставяне на инвестиционни и/илидопълнителни услуги, свързани с финансови инструменти. Можете да се запознаете с Общите условия тук.