Промяна на Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти на ОББ от 17.09.2012

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 17.09.2012 г. Обединена българска банка АД променя Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти, както следва:

 

I. СМЕТКИ НА КЛИЕНТИ

 

РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА ОБСЛУЖВАЩА ПОС ТЕРМИНАЛ

 

Минимално салдо

BGN 200

Откриване

Без такса

Обслужване с извлечение на електронна поща

BGN   4

Обслужване с месечни, седмични или дневни извлечения

BGN   6

Закриванe

BGN 10

II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ

 

 

ВИД УСЛУГА

 

 

 За вноска на АТМ

0.1%, min. BGN 0.50

 За вноска в лева

0.2%, min. BGN 1.00max. BGN 190

 

III. ПРЕВОДИ

 

 

ВИД УСЛУГА

 

 

ИЗХОДЯЩИ ПРЕВОДИ ПРЕЗ РИНГС

 

 

в банков клон

BGN12

чрез е-банкиране

BGN 9

ДИРЕКТЕН ДЕБИТ ПРЕЗ РИНГС

 

в банков клон

BGN12

чрез е-банкиране

BGN 9

 

ПРЕВОДИ ОТ И ПО СМЕТКА В СИСТЕМАТА НА ГРУПАТА НА НАЦИОНАЛНА БАНКА НА ГЪРЦИЯ

 

Изходящи преводи, наредени с разноски изцяло за бенефициента или споделенимежду бенефициента и наредителя

 

в банков клон                                                         BGN 15

 

чрез е-банкиране                                                   BGN 10

 

Входящи преводи, наредени с разноски изцяло за бенефициента или споделени между бенефициента и наредителя

BGN 10

V. АКРЕДИТИВИ

 

 

 

АКРЕДИТИВИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ОББ

 

 

 

Комисиона за закриване на неизползуван акредитив

BGN 50

Такса за откупуване на вземане по акредитив

BGN 50

Прехвърляне на акредитив

0.20%     min. BGN 100 max. BGN 2000

 

Прехвърляне на вземане (цесия) еднократно

0.15%     min.BGN100

max. BGN 1000

 

АКРЕДИТИВИ, ИЗДАДЕНИ ОТ ОББ

 

 

 

Такса за документи с нередности,дължима от бенефициента

 BGN 200

 

 

 

Фотокопие на документите за банковото досие (ако не са предоставени от бенефициента)

BGN 60

XII. ГАРАНЦИИ И ПОРЪЧИТЕЛСТВА

 

 

 

ГАРАНЦИИ, ИЗДАДЕНИ ОТ ОББ

 

 

 

Друга промяна

BGN 60

ГАРАНЦИИ, ПОЛУЧЕНИ В ОББ

 

 

 

Друга промяна

BGN 60