KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 29/03/2023 17:00:09

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.84400
1.84100
Курс купува
1.76000
1.76200
Фиксинг на БНБ
1.80311
Касов
Безкасов
Курс продава
2.28600
2.28100
Курс купува
2.16100
2.16500
Фиксинг на БНБ
2.22284
Касов
Безкасов
Курс продава
2.00100
1.99900
Курс купува
1.90700
1.90900
Фиксинг на БНБ
1.96113
EN

Промяна на Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти на ОББ от 17.09.2012

date

14.09.2012

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 17.09.2012 г. Обединена българска банка АД променя Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти, както следва:

 

I. СМЕТКИ НА КЛИЕНТИ

 

РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА ОБСЛУЖВАЩА ПОС ТЕРМИНАЛ

 

Минимално салдо

BGN 200

Откриване

Без такса

Обслужване с извлечение на електронна поща

BGN   4

Обслужване с месечни, седмични или дневни извлечения

BGN   6

Закриванe

BGN 10

II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ

 

 

ВИД УСЛУГА

 

 

 За вноска на АТМ

0.1%, min. BGN 0.50

 За вноска в лева

0.2%, min. BGN 1.00 max. BGN 190

 

III. ПРЕВОДИ

 

 

ВИД УСЛУГА

 

 

ИЗХОДЯЩИ ПРЕВОДИ ПРЕЗ РИНГС

 

 

в банков клон

BGN 12

чрез е-банкиране

BGN 9

ДИРЕКТЕН ДЕБИТ ПРЕЗ РИНГС

 

в банков клон

BGN 12

чрез е-банкиране

BGN 9

 

ПРЕВОДИ ОТ И ПО СМЕТКА В СИСТЕМАТА НА ГРУПАТА НА НАЦИОНАЛНА БАНКА НА ГЪРЦИЯ

 

Изходящи преводи, наредени с разноски изцяло за бенефициента или споделени между бенефициента и наредителя

 

в банков клон                                                         BGN 15

 

чрез е-банкиране                                                   BGN 10

 

Входящи преводи, наредени с разноски изцяло за бенефициента или споделени между бенефициента и наредителя

BGN 10

V. АКРЕДИТИВИ

 

 

 

АКРЕДИТИВИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ОББ

 

 

 

Комисиона за закриване на неизползуван акредитив

BGN 50

Такса за откупуване на вземане по акредитив

BGN 50

Прехвърляне на акредитив

0.20%     min. BGN 100 max. BGN 2000

 

Прехвърляне на вземане (цесия) еднократно

0.15%     min. BGN 100

max. BGN 1000

 

АКРЕДИТИВИ, ИЗДАДЕНИ ОТ ОББ

 

 

 

Такса за документи с нередности, дължима от бенефициента

 BGN 200

 

 

 

Фотокопие на документите за банковото досие (ако не са предоставени от бенефициента)

BGN 60

XII. ГАРАНЦИИ И ПОРЪЧИТЕЛСТВА

 

 

 

ГАРАНЦИИ, ИЗДАДЕНИ ОТ ОББ

 

 

 

Друга промяна

BGN 60

ГАРАНЦИИ, ПОЛУЧЕНИ В ОББ

 

 

 

Друга промяна

BGN 60


Обратно към всички промени