Промени в Тарифата за лихвените условия на индивидуални клиенти по „Стандартна разплащателна сметка“ и сметка „Комфорт“

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 01.09.2012г. съгласно Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица ОББ променя Тарифата за лихвените условия на индивидуални клиенти по „Стандартна разплащателна сметка“ и сметка „Комфорт“ в следните валути, както следва: 

  • Стандартна разплащателна сметка

BGN

0.10 %

EUR

0.10 %

USD

0.10 %

 

  • Сметка Комфорт

до 1500.00 BGN

3.00%

от 1500.01 до 3000.00 BGN

2.00%

над 3000.01 BGN

1.00%