Промени в лихвите по кредити в ОББ

Минимално увеличение на лихвените проценти по потребителските и ипотечни кредити

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 1 март 2008 г. Обединена българска банка въвежда минимално увеличение на лихвените проценти по потребителските и ипотечните кредити на банката във връзка с нарасналите цени на привлечените средства. Повече информация за настъпилите промени, можете да получите в клоновете на ОББ, www.ubb.bg, както и на телефон 0700 117 17. Промяната, която Обединена българска банка реализира, е резултат от поскъпването на ресурса, който събират банките в България. През последните месеци настъпиха значителни промени в пазарните условия у нас и на международните финансови пазари, довели до покачване лихвените проценти на предлаганите парични ресурси, както и увеличаването на размера на минималните задължителни резерви.

Тази промяна Обединена българска банка прави с максималното възможно закъснение – големи български банки увеличиха лихвите си за съществуващи клиенти за първи път през септември 2007 г. Обединена българска банка не увеличи лихвените проценти през миналата година. Сега, дори и коригирани, лихвите ни остават едни от най-привлекателните на българския финансов пазар.

За Ваше удобство след 1 март 2008 г. Обединена българска банка ще Ви изпрати информационен SMS с точния размер на новата погасителна вноска по Вашите потребителски и/или ипотечните кредити. А служителите на Обединена българска банка ще Ви уведомяват за размера на новите Ви погасителни вноски при обслужването Ви в клоновете на банката.

Считано от 1 март 2008 г. Обединена българска банка удължава и максималния срок за ипотечни кредити в лева и евро от 30 на 35 години. Вие, като настоящи клиенти на Банката, можете да предоговорите срока на своя ипотечен кредит за по-дълъг период, без да заплащате такса до 31 май 2008 г.

Обединена българска банка винаги е поставяла на първо място интересите на своите клиенти. Бихме искали да Ви уверим, че и за в бъдеще Банката ще полага максимални усилия да изпълнява професионалния си ангажимент към Вас и да Ви предоставя най-добрите и конкурентни финансови решения. 

С уважение,

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД