Промени в лихвените условия по сметки „ Отворен депозит“, „Комфорт“ и „Привилегия“

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 02 Януари 2013 г. съгласно Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица, лихвените условия по сметки „ Отворен депозит“, „Комфорт“ и „Привилегия“ за индивидуални клиенти, са както следва:

 

  • Отворен депозит“

Честота на изплащане на лихвата  

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

BGN

2.50%

3.60%

4.10%

5.00%

EUR

3.00%

3.20%

3.80%

4.20%

USD

2.00%

2.20%

2.40%

3.80%

 

 

Сметка „Комфорт“

Сметка „Привилегия“

до 500.00 BGN

3.00%

5.50%

от 500.01 до 1000.00 BGN

2.00%

3.25%

над 1000.01 BGN

1.00%

1.75%