Промени в лихвените условия по сметки на физически лица от 1 септември 2016 г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 1 септември 2016 г., съгласно Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица, се променят лихвените условия по сметки на индивидуални клиенти. За съществуващи сметки, открити преди тази дата, промяната влиза в сила считано от 1 октомври 2016 г.

  • Отворен депозит
Честота на изплащане на лихвата 1 месец3 месеца6 месеца12 месеца
 BGN 0.01%0.03%0.05%0.08%
 EUR 0.01%0.03%0.05%0.08%
 USD 0.01% 0.02% 0.04% 0.07%

Праговете до 3000 лв. и респективно 1500 валутни единици ще се олихвяват с 0.00% за всички валути.

  • Детски отворен депозит
Честота на изплащане на лихвата 3 месеца 6 месеца 12 месеца 
 BGN 0.10% 0.20% 0.30%
 EUR 0.05% 0.10% 0.20%

Праговете до 3000 лв. и респективно 1500 валутни единици ще се олихвяват с 0.00% за всички валути.

  • Сметки "Комфорт" и "Привилегия"
Дневно салдо  
 до 500.00 BGN 0.20% 
 от 500.01 до 1000.00 BGN 0.10%
 над 1000.01 BGN 0.05%
  • Сметка "Активност"
  Открита в клон  Открита през е-банкиране   
Дневно салдо  BGN EUR USD BGN EUR USD
 100 - 2 5000.01%  0.05%  
 над 2 500 0.20% 0.10% 0.05% 0.25% 0.15% 0.10%
  • Стандартни влогове
 Стандартна разплащателна сметка Стандартен спестовен влогДетски спестовен влог
BGN 0.00% 0.05% 0.30%
EUR 0.00% 0.03% 0.10%
USD 0.00% 0.01% 
GBP0.00% 0.01%
  • Спестовен влог "Плюс"*
Дневно салдо BGN EUR  USD
 100.01 - 1000.00 0.01%  
 1000.01 - 2000.00 0.02% 0.01% 0.01%
 2000.01 - 3000.00 0.03% 0.02% 0.02%
 3000.01 - 5000.00 0.04% 0.03% 0.03%
 над 5000.01 0.05% 0.04% 0.04%

*Продукт спрян от предлагане. Настоящите промени в лихвените нива по спестовен влог "Плюс" ще важат за всички съществуващи сметки и влизат в сила считано от 01.10.2016 г.