KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 20/04/2021 17:00:59

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.66650
1.66350
Курс купува
1.58450
1.58750
Фиксинг на БНБ
1.62296
Касов
Безкасов
Курс продава
2.33033
2.32533
Курс купува
2.20533
2.20933
Фиксинг на БНБ
2.26645
Касов
Безкасов
Курс продава
1.81850
1.81350
Курс купува
1.73250
1.73750
Фиксинг на БНБ
1.77335
EN

Промени в лихвените условия по сметки на физически лица от 1 септември 2016 г.

date

01.08.2016

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 1 септември 2016 г., съгласно Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица, се променят лихвените условия по сметки на индивидуални клиенти. За съществуващи сметки, открити преди тази дата, промяната влиза в сила считано от 1 октомври 2016 г.

  • Отворен депозит
Честота на изплащане на лихвата  1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца
 BGN  0.01% 0.03% 0.05% 0.08%
 EUR  0.01% 0.03% 0.05% 0.08%
 USD  0.01%  0.02%  0.04%  0.07%

Праговете до 3000 лв. и респективно 1500 валутни единици ще се олихвяват с 0.00% за всички валути.

  • Детски отворен депозит
Честота на изплащане на лихвата  3 месеца  6 месеца  12 месеца 
 BGN  0.10%  0.20%  0.30%
 EUR  0.05%  0.10%  0.20%

Праговете до 3000 лв. и респективно 1500 валутни единици ще се олихвяват с 0.00% за всички валути.

  • Сметки "Комфорт" и "Привилегия"
Дневно салдо   
 до 500.00 BGN  0.20% 
 от 500.01 до 1000.00 BGN  0.10%
 над 1000.01 BGN  0.05%
  • Сметка "Активност"
   Открита в клон   Открита през е-банкиране   
Дневно салдо   BGN  EUR  USD  BGN  EUR  USD
 100 - 2 500 0.01%   0.05%  
 над 2 500  0.20%  0.10%  0.05%  0.25%  0.15%  0.10%
  • Стандартни влогове
  Стандартна разплащателна сметка  Стандартен спестовен влог Детски спестовен влог
BGN  0.00%  0.05%  0.30%
EUR  0.00%  0.03%  0.10%
USD  0.00%  0.01%  
GBP 0.00%  0.01%
  • Спестовен влог "Плюс"*
Дневно салдо  BGN  EUR   USD
 100.01 - 1000.00  0.01%    
 1000.01 - 2000.00  0.02%  0.01%  0.01%
 2000.01 - 3000.00  0.03%  0.02%  0.02%
 3000.01 - 5000.00  0.04%  0.03%  0.03%
 над 5000.01  0.05%  0.04%  0.04%

*Продукт спрян от предлагане. Настоящите промени в лихвените нива по спестовен влог "Плюс" ще важат за всички съществуващи сметки и влизат в сила считано от 01.10.2016 г.

Обратно към всички промени