Промени в лихвените условия по „Отворена сметка“ от 16 септември 2013 г.

Уважаеми клиенти,                                                                                                               

Бихме искали да ви информираме, че считано от 16 септември 2013 г. съгласно Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица, лихвените условия по „Отворена сметка“ са, както следва:

Честота на изплащане на лихвата  

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

BGN

1.40%

2.20%

3.00%

4.00%

EUR

1.30%

2.00%

2.60%

3.30%

USD

0.60%

1.00%

1.70%

2.50%