Промени в лихвените условия по „Отворена сметка“ от 15 януари 2014 г.

Уважаеми клиенти,                                                                                                               

Бихме искали да ви информираме, че считано от 15 януари 2014 г. съгласно Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица, лихвените условия по „Отворена сметка“ са, както следва: 

  • Стандартна Отворена сметка

Честота на изплащане на лихвата

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

BGN

0.60%

1.70%

2.70%

3.50%

EUR

0.50%

1.60%

2.20%

2.80%

USD

0.40%

0.60%

1.10%

2.00%