Промени в лихвените условия по "Отворена сметка"

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 14 Май 2013 г. съгласно Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица, лихвените условия по „Отворена сметка“ са, както следва:

Честота на изплащане на лихвата

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

BGN

1.80%

2.60%

3.40%

4.75%

EUR

1.70%

2.40%

3.00%

4.00%

USD

1.00%

1.40%

2.10%

3.00%