Предстоящи промени в лихвените условия по сметки на физически лица от 28 ноември 2015 г.

Уважаеми клиенти,                                                                                              

Бихме искали да ви информираме, че считано от 28 Ноември 2015 г. съгласно Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица, лихвените условия по сметки на индивидуални клиенти, са както следва:

  • Стандартен Отворен депозит
Честота на изплащане на лихвата1 месец3 месеца6 месеца12 месеца
BGN0.10%0.20%0.35%0.65%
EUR0.05%0.10%0.20%0.40%
USD0.03%0.05%0.10%0.20%

Праговете до 3 000 лева и респективно 1 500 валутни единици, ще се олихвяват с 0.01% за всички валути.

  • Сметка „Комфорт”
Дневно салдо 
до 500.00 BGN1.10%
от 500.01 до 1000.00 BGN0.60%
над 1000.01 BGN0.30%
  •  Сметка „Привилегия”
Дневно салдо 
до 500.00 BGN1.30%
от 500.01 до 1000.00 BGN0.80%
над 1000.01 BGN0.30%
  • Сметка „Активност”                                        

Дневно салдо

BGN

EUR

USD

100 - 2 500

0.20%

Над 2500 

1.30%

0.80%

0.30%

  •   Сметка „Активност”, открита през Електронно банкиране на Банката

Дневно салдо

BGN

EUR

USD

100 - 2 500

0.40%

Над 2500 

1.50%

1.00%

0.50% 

  • Спестовен влог „Плюс”*                   

Дневно салдо

BGN

EUR

USD

100.01 - 1000.00

 0. 20%

 

 

1000.01 - 2000.00

 0. 30%

 0.10% 0.05%

2000.01 - 3000.00

 0. 40%

 0. 20% 0.10%

3000.01 - 5000.00

 0. 50%

 0.30% 0.15%

над 5 000.01

 0.60%

 0. 40% 0. 20%

*Считано от 05.10.2015г. се преустановява предлагането и откриването на спестовен влог „Плюс“. Настоящите промени в лихвените нива по този продукт, ще важат за всички съществуващи сметки и влизат в сила считано от 28.11.2015г.