Предстояща промяна в Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за бизнес клиенти и Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица

Уважаеми клиенти,                                                                                  

Бихме искали да ви информираме, че с решение на УС на ОББ АД влизат в сила промени в Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за бизнес клиенти и Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица. Считано от датата на влизане в сила на съответните общи условия, Банката ще приема само нотариално заверени пълномощни за разпореждане със сметки или за действия без право за разпореждане.

Общите условия за платежни услуги за бизнес клиенти влизат в сила от 04.03.2019 г. С промените може да се запознаете тук.

Общите условия за платежни услуги за физически лица влизат в сила от 18.04.2019 г. С промените може да се запознаете тук.

 

С уважение,

Екипът на ОББ