Предстояща промяна в Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за бизнес клиенти

Уважаеми клиенти,                                                                                  

Бихме искали да ви информираме, че на 03.09.2018 г. УС на ОББ АД прие нови Общи условия на ОББ АД за платежни услуги за бизнес клиенти. Те влизат в сила от 18.09.2018. Новите Общи условия ще се прилагат спрямо всички договори за платежни услуги и свързани с тях платежни инструменти, сключени между банката и нейните бизнес клиенти.

С променените Общи условия за платежни услуги за бизнес клиенти може да се запознаете тук

С уважение,

Екипът на ОББ