"Отворен депозит" от ОББ

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че за всички открити в ОББ “Отворени депозити“, независимо от момента на откриването им, олихвяемият мининум  е 3000 лева респективно 1500 валутни единици.

Промяната влиза в сила от 01.01.2012 година.