На 21 юни 2010 г. - Промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 21.06.2010 г. ОББ АД променя Тарифата за такси и комисиони за физически лица, както следва:

  • В Раздел сметки се прави промяна в таксата за месечно обслужване на спестовни влогове и разплащателни сметки.
  • В Раздел Преводи се променят таксата за експресен превод, цената и начина на таксуване на изходящите валутни преводи с опция "OUR";
  • В Раздел Карти се добавя такса за проверка на баланс на АТМ;

Повече информация може да намерите в бъдещата тарифа, валидна от 21 юни 2010 г.