26 април - Промяна в тарифа за бизнес клиенти

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 26.04.2010 г. ОББ АД променя Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти, в следните раздели:

  • Сметки на бизнес клиенти,
  • Преводи,
  • Инкасо на документи и ценни книги,
  • Акредитиви,
  • Гаранции и поръчителства.

Повече информация може да намерите в секция "Тарифи и Общи условия".