KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 20/03/2023 17:00:18

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.86500
1.86200
Курс купува
1.78100
1.78200
Фиксинг на БНБ
1.82498
Касов
Безкасов
Курс продава
2.29700
2.29200
Курс купува
2.17200
2.17600
Фиксинг на БНБ
2.23370
Касов
Безкасов
Курс продава
2.01300
2.01100
Курс купува
1.91900
1.92100
Фиксинг на БНБ
1.97001
EN

ОББ Онлайн

С ОББ Онлайн имате достъп до вашите средства от всяка точка на света. Извършвате преводи, заплащате данъци и задължения, следите и контролирате вашите средства в ОББ.

 

 

Справки и финансова информация

 • Баланс по ваши сметки в ОББ
 • Извлечение по ваши сметки и кредитни карти
 • Справка за задълженията ви към компании за комунални услуги
 • Справка за ползвани от вас депозити, кредити, кредитни карти, овърдрафт по сметка и инвестиции в ценни книжа
 • Централни валутни курсове
 • Курс купува/продава на ОББ за основните валути
 • Актуален списък на банките, участващи в БИСЕРА

 

Банкови трансакции в реално време

 • Преводи в лева и валута за страната и чужбина
 • Преводи от и към бюджета
 • Бюджетни преводи
 • Преводни нареждания за директен дебит
 • Безкасова покупко-продажба на валута
 • Откривате депозити
 • Търгувате с ценни книжа
 • Погасявате задължения по кредити и кредитни карти
 • Плащате данъци и такси към общините
 • Плащате е-фактури, издадени от eFactura.bg
 • Регистрирате и заплащате битови сметки
 • Нареждате плащания с бъдеща дата на изпълнение
 • Импортирате файлове с пакети платежни документи
 • Създавате списъци с контрагенти и шаблони на платежни документи

 

Как да се регистрирате в ОББ Онлайн?

 

1. Запознайте се с актуалните Тарифи и Общи условия

2. Регистрирайте се на адрес https://ebb.ubb.bg/ebankreg

3. Стартирайте страницата на ОББ Онлайн (https://ebb.ubb.bg) и влезте с имейла и парола за вход, зададени от вас в стъпка 2

4. Подпишете договора за ОББ Онлайн и регистрационната карта. Не е необходимо да посещавате клон на банката на този етап. Това ще е нужно само за регистрацията и активирането на услугата.