Всеки може да плати лесно и удобно своите общински данъци и такси в реално време

05.03.2015 г.
  • Плащането може да се извърши както през е-банкирането на ОББ, така и през платежния портал UPAY

Заплащане на всички видове местни данъци и такси към Столична община и общините Белоградчик, Бяла Слатина, Любимец, Мездра и Момчилград позволява електронното банкиране на ОББ, както и платежният портал UPAY (https://ubbpay.bg/), а за община Пловдив това е възможно през електронното банкиране на ОББ.

През електронното банкиране услугата е достъпна от меню „Данъци и такси“, а през платежния портал UPAY плащането може да бъде извършено с карта от секция „Данъци“ на сайта.

Онлайн връзката между системите на банката и тези на общините позволява на потребителите на е-банкирането и UPAY да заплащат както текущите, така и старите си данъци и такси. Основно предимство на услугата е, че тя е изключително интуитивна и лесна за използване, а самото плащане се отразява директно в системата на съответната община.

Наред с това през е-банкирането на ОББ клиентите могат да направят и само справка за дължимите или вече наредени за плащане през системата на банката данъци и такси, като въведат партидния си номер.

Автоматизираната система дава възможност за заплащане на всички местни данъци и такси, включително най-масовите:

  • Данък върху недвижими имоти
  • Такса битови отпадъци
  • Данък върху превозните средства
  • Данък за притежаване на куче
  • Патентен данък

За всяка успешно извършена операция клиентът получава електронна квитанция, която съдържа подробна информация за платеното данъчно задължение.