KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 30/11/2020 17:01:00

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.67140
1.66840
Курс купува
1.58940
1.59240
Фиксинг на БНБ
1.63258
Касов
Безкасов
Курс продава
2.24119
2.23619
Курс купува
2.11619
2.12019
Фиксинг на БНБ
2.17689
Касов
Безкасов
Курс продава
1.84583
1.84083
Курс купува
1.75983
1.76483
Фиксинг на БНБ
1.80444
EN

Временно спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „ОББ Премиум Акции”, ДФ „ОББ Платинум Облигации”, ДФ „ОББ Патримониум Земя”, ДФ „ОББ Глобал Фарм Инвест”, ДФ „ОББ Платинум Евро Облигации”, ДФ „ОББ Балансиран Фонд”, ДФ „ОББ Глобал Ди

03 април 2019

Уважаеми клиенти,

Съветът на директорите на УД “ОББ Асет Мениджмънт” АД оповестява, че считано от 04.04.2019 г. до 07.04.2019 г, включително, временно спира емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „ОББ Премиум Акции”, ДФ „ОББ Платинум Облигации”, ДФ „ОББ Патримониум Земя”, ДФ „ОББ Глобал Фарм Инвест”, ДФ „ОББ Платинум Евро Облигации”, ДФ „ОББ Балансиран Фонд”, ДФ „ОББ Глобал Дивидент”, ДФ „ОББ Глобал Растеж” и ДФ „ОББ Глобал Детски Фонд”.

Решението е взето на основание чл. 22, ал. 1, т. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, с цел извършване на техническото прехвърляне на регистрите на притежателите на дялове по подсметка на “Обединена българска банка” АД в Централен депозитар.

„Обединена Българска Банка“ АД е дистрибутор на фондовете на УД „ОББ Асет Мениджмънт“ АД, съгласно сключено Споразумение за дистрибуция от 05.12.2018г., като считано от тази дата, емитирането и обратното изкупуване на дялове се извършва чрез клоновете на банката с цел повишаване на ефективността и качеството на обслужване на инвеститорите.

Възобновяването на емитирането и обратното изкупуване на дялове на управляваните от УД „ОББ Асет Мениджмънт“ АД фондове ще се извърши на 08.04.2019 г.

Обратно към всички новини