KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 30/01/2023 17:00:09

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.83700
1.83400
Курс купува
1.75300
1.75400
Фиксинг на БНБ
1.79385
Касов
Безкасов
Курс продава
2.28500
2.28000
Курс купува
2.16000
2.16400
Фиксинг на БНБ
2.22309
Касов
Безкасов
Курс продава
1.98700
1.98500
Курс купува
1.89300
1.89500
Фиксинг на БНБ
1.94707
EN

Временно спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „ОББ Премиум Акции”, ДФ „ОББ Платинум Облигации”, ДФ „ОББ Патримониум Земя”, ДФ „ОББ Глобал Фарм Инвест”, ДФ „ОББ Платинум Евро Облигации”, ДФ „ОББ Балансиран Фонд”, ДФ „ОББ Глобал Ди

date

03 април 2019

Уважаеми клиенти,

Съветът на директорите на УД “ОББ Асет Мениджмънт” АД оповестява, че считано от 04.04.2019 г. до 07.04.2019 г, включително, временно спира емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „ОББ Премиум Акции”, ДФ „ОББ Платинум Облигации”, ДФ „ОББ Патримониум Земя”, ДФ „ОББ Глобал Фарм Инвест”, ДФ „ОББ Платинум Евро Облигации”, ДФ „ОББ Балансиран Фонд”, ДФ „ОББ Глобал Дивидент”, ДФ „ОББ Глобал Растеж” и ДФ „ОББ Глобал Детски Фонд”.

Решението е взето на основание чл. 22, ал. 1, т. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, с цел извършване на техническото прехвърляне на регистрите на притежателите на дялове по подсметка на “Обединена българска банка” АД в Централен депозитар.

„Обединена Българска Банка“ АД е дистрибутор на фондовете на УД „ОББ Асет Мениджмънт“ АД, съгласно сключено Споразумение за дистрибуция от 05.12.2018г., като считано от тази дата, емитирането и обратното изкупуване на дялове се извършва чрез клоновете на банката с цел повишаване на ефективността и качеството на обслужване на инвеститорите.

Възобновяването на емитирането и обратното изкупуване на дялове на управляваните от УД „ОББ Асет Мениджмънт“ АД фондове ще се извърши на 08.04.2019 г.

Обратно към всички новини