Временни мерки за сигурност при теглене на Отворен Кредит с карта ОК от ОББ

21.12.2017

 

Уважаеми клиенти на Отворен Кредит (ОК) от ОББ,

От съображения за сигурност, във връзка с регистрирани случаи на неправомерно използване на карти ОК без чип, само с магнитна лента, ОББ предприе мерки за обезпечаване сигурността на клиентите си при теглене на суми. Временно е въведен лимит при теглене на суми от банкомат до 200 лв., след което картата се блокира автоматично. При необходимост от отблокирането й и допълнителна информация можете да се свържете с Контактния център на ОББ на тел.: 0700 117 17.

Тегленето на суми до одобрения лимит на кредита ОК от каса в клон на ОББ е безплатно.

По повод на предстоящите празници апелираме клиентите, използващи карта ОК без чип, да предвидят предварително необходимите им суми и да извършат тегленето на каса в който и да е клон на ОББ.

С уважение,

 

Обединена българска банка АД