KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 31/03/2023 17:00:04

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.83600
1.83300
Курс купува
1.75200
1.75400
Фиксинг на БНБ
1.79846
Касов
Безкасов
Курс продава
2.28700
2.28200
Курс купува
2.16200
2.16600
Фиксинг на БНБ
2.22456
Касов
Безкасов
Курс продава
2.00900
2.00700
Курс купува
1.91500
1.91700
Фиксинг на БНБ
1.96211
EN

Уведомление за спиране на издаването и обратното изкупуване на дялове

date

04 ноември 2021

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че във връзка с изпълнение на Плана за преобразуване, одобрен от КФН с Решение № 489-ДФ/13.07.2021г., както и с цел защита на интересите на притежателите на дялове поради преобразуване на упоменатите по-долу в т. 1 фондове чрез вливане в ДФ „ОББ Платинум Облигации”, което преобразуване предстои да се осъществи на ефективната дата 12.11.2021г., висшето ръководство на „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон“, България, взе следните решения:

1.       Окончателно спира издаването и обратното изкупуване на дялове на следните договорни фондове: ДФ „ОББ Премиум Акции”, ДФ „ОББ Патримониум Земя”, ДФ „ОББ Глобал Фарм Инвест”, ДФ „Платинум Евро Облигации”, ДФ „ОББ Балансиран Фонд”, ДФ „ОББ Глобал Дивидент”, ДФ „ОББ Глобал Растеж” и ДФ „ОББ Глобал Детски Фонд”, считано от 04.11.2021г. включително.

2.       Временно спира издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Платинум Облигации”, с ново наименование след преобразуването ДФ „Платинум България”, считано от 04.11.2021г. до 16.11.2021г. включително.

Обратно към всички новини