KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 19/04/2021 09:37:39

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.66840
1.66340
Курс купува
1.59900
1.60400
Фиксинг на БНБ
1.63176
Касов
Безкасов
Курс продава
2.30100
2.29600
Курс купува
2.22560
2.23060
Фиксинг на БНБ
2.25344
Касов
Безкасов
Курс продава
1.81070
1.80570
Курс купува
1.73800
1.74300
Фиксинг на БНБ
1.77625
EN

Уведомление за преустановяване на дейностите, свързани с изчисляването и публикуването на SOFIBOR и произтичащи от тях промени за бизнес клиенти

date

27 юни 2018

Уважаеми  клиенти,

Бихме искали да Ви информираме, че Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета, от 01.07.2018 г. БНБ преустановява изпълнението на дейностите, свързани с изчисляването и публикуването на справочния индекс   SOFIBOR.

В тази връзка и в изпълнение на приетите изменения в  Закона за кредитните институции в Обединена българска банка е приет „План за действие на ОББ при съществена промяна или отмяна на бенчмарк“, който се прилага пряко в случай, че ползваните до момента за изчисляване на плаващ или референтен лихвен процент по договори за кредит (Sofibor/Euribor/Libor и др.) бъдат отменени или съществено променени.

Считано от 01.07.2018 г. по всички нови договори за кредит в лева на бизнес клиенти, включително овърдрафти и кредитни линии с плаващ лихвен процент, ОББ ще прилага годишен лихвен процент, определен на база референтен лихвен процент (РЛП) на Обединена Българска банка плюс фиксирана надбавка. 

За договори за кредити на бизнес клиенти в лева (в т.ч. овърдрафти, кредитни линии и банкови гаранции), сключени преди 01.07.2018 г., за които общият размер на лихвения процент е определен на база едномесечен/ тримесечен/ шестмесечен/ деветмесечен / годишен SOFIBOR плюс фиксирана надбавка, банката ще фиксира за преходен период от три месеца (до 30.09.2018г. вкл.) променливия компонент на лихвения процент към последната приложена стойност по договорите за кредит. В рамките на този преходен период ще се запази общият размер на лихвата като абсолютна стойност, съгласно последната приета от банката стойност за SOFIBOR преди датата на официалното прекратяване на изготвянето и поддържането му, която е приложима към съответния договор, но не по-малка от размера на фиксираната надбавка или от заложения минимум по конкретния договор.

След изтичане на този преходен период, считано от 01.10.2018 г. във връзка с приложението на „План за действие на ОББ при съществена промяна или отмяна на бенчмарк“,  банката ще прилага пряко за всички договори за кредит на бизнес клиенти, включително овърдрафти, кредитни линии и банкови гаранции, Референтен лихвен процент (РЛП) на ОББ за лева+ договорената фиксирана надбавка. Всички други условия изрично посочени в  договора остават в сила.


По-подробна информация за методиката и формулата за изчисляване на Референтния Лихвен процент за лева на ОББ можете да намерите тук.

При промени по договора за кредит във връзка с гореизложеното ще бъдете уведомени по реда, предвиден в действащото законодателство и в конкретния договор.

Екипът на ОББ

Обратно към всички новини