KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 1 17 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 26/05/2023 08:26:16

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.86400
1.86100
Курс купува
1.78000
1.78100
Фиксинг на БНБ
1.81921
Касов
Безкасов
Курс продава
2.31500
2.31000
Курс купува
2.19000
2.19400
Фиксинг на БНБ
2.25292
Касов
Безкасов
Курс продава
2.05700
2.05500
Курс купува
1.96300
1.96500
Фиксинг на БНБ
2.01487
EN

Уведомление за преустановяване на дейностите, свързани с изчисляването и публикуването на SOFIBOR и произтичащи от тях промени за клиенти - физически лица

date

26 юни 2018

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви информираме, че съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета, от 01.07.2018г. БНБ преустановява изпълнението на дейностите, свързани с изчисляването и публикуването на справочния индекс  SOFIBOR. В тази връзка са приети изменения в Закон за кредитните институции, Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители и Закон за потребителския кредит.

С оглед новите изисквания, в Обединена българска банка е приет План за действие на ОББ при съществена промяна или отмяна на бенчмарк“, който се прилага пряко в случай, че ползваните до момента за изчисление на референтен лихвен процент по договори за кредит бенчмаркове (Sofibor и др.) бъдат отменени или съществено променени.

Съгласно горепосочения план за действие, след преустановяване изчисляването и публикуването на SOFIBOR от БНБ, по всички договори за кредит в лева, сключени с физически лица, по които този индекс се използва за референтен лихвен процент, независимо от теглото му при изчисляването, за период от три месеца (до 30.09.2018г. вкл.) – гратисен период се запазва общия размер на лихвата, договорена с клиента като абсолютна стойност, съгласно последната публикувана и приета от банката стойност за индекса, прилагана по договорите за кредит към датата на официалното прекратяване на изготвянето и поддържането му, която е приложима към съответния договор и методика.

След изтичане на гратисния период, във връзка с Приложението на Плана, считано от 01.10.2018г., ОББ ще прилага пряко за всички договори * Референтен Лихвен Процент (РЛП) + договорената фиксирана надбавка. РЛП на Банката е определен съгласно Методика за изчисляване на референтен лихвен процент на ОББ АД за кредити на физически лица, в сила от 17.04.2018г.

Методиката е публикувана на уеб сайта на ОББ www.ubb.bg , където може да намерите по-подробна информация за индикаторите и формулата за изчисляване на референтния лихвен процент на ОББ, като в частта „Обща информация“ – за действията по замяна на Sofibor с нов РЛП.

При промяна в погасителния план или други промени във връзка с гореизложеното, ще бъдете уведомени по реда, предвиден в действащото законодателство и в конкретния договор.

*За договори за ипотечен кредит с фиксиран лихвен процент за определен период от усвояването и плаващ лихвен процент за останалия период на действие на договора, в случай, че до 01.10.2018г. периодът с фиксиран лихвен процент не е изтекъл, замяната на плаващия лихвен процент с новия РЛП се извършва след изтичане на предвидения фиксиран период от усвояване на кредита, на база актуалната стойност на РЛП, изчислена, съобразно методиката, и приета от Банката към 1-ви март / респ. 1-ви септември за годината на преминаване към плаващ лихвен процент.

За договорите за кредит, за които периодът с фиксиран лихвен процент изтича през гратисния период,  плаващият лихвен процент се изчислява съгласно последната публикувана и приета от Банката стойност за Sofibor, която е приложима към съответния договор и методика + договорената надбавка. Считано от 01.10. ще се прилага пряко Референтен Лихвен Процент (РЛП) на ОББ + договорената фиксирана надбавка.

С уважение,

Екипът на ОББ 

Обратно към всички новини