KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 24/03/2023 17:00:04

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.86000
1.85700
Курс купува
1.77600
1.77800
Фиксинг на БНБ
1.82022
Касов
Безкасов
Курс продава
2.28700
2.28200
Курс купува
2.16200
2.16600
Фиксинг на БНБ
2.22405
Касов
Безкасов
Курс продава
2.02300
2.02100
Курс купува
1.92900
1.93100
Фиксинг на БНБ
1.98079
EN

Успешно представяне на Обединена българска банка Взаимни Фондове

date

11 май 2011

Обединена българска банка Премиум Акции и Обединена българска банка Балансиран Фонд с най-висока постигната доходност.

“Обединена българска банка Премиум Акции” и “Обединена българска банка Балансиран Фонд” оглавиха класациите в съответните рискови групи по постигната доходност от началото на годината и за последните 12 месеца.
 
Сред фондовете инвестиращи в акции на бълг. капиталов пазар “Обединена българска банка Премиум Акции” е с реализирана възвръщаемост от 16.42 % за първите четири месеца на 2011 г., а за последната една година тя е 21.50%. “Обединена българска банка Премиум Акции” е фонд, управляван от “Обединена българска банка Асет Мениджмънт” АД и е предназначен за инвеститори, които са склонни да поемат по-висок риск, но същевременно търсят възможности за по-голяма възвръщаемост на вложените средства.
 
“Обединена българска банка Премиум Акции има постигната доходност над 20% на годишна база при ръст на SOFIX от едва близо 5% благодарение на успешното преструктуриране на портфейла с насока към експортно ориентирани компании и такива зависещи от поскъпването на борсово търгуваните стоки”, коментира Александър Маджиров портфолио мениджър в Обединена българска банка Асет Мениджмънт.
 
Сред колективните схеми с балансиран профил отлични резултати показа и “Обединена българска банка Балансиран Фонд” с реализирана доходност от 9.22 % за четирите месеца на 2011 г., а за периода Април 2010 - Април 2011 г. е 13.52 на сто.
 
Над 1800 частни лица и фирми са вложителите във фондовете на „Обединена българска банка Асет Мениджмънт” АД към края на април т.г. Продуктите на дружеството могат да се намерят в клоновата мрежа на Обединена българска банка в цялата страна.

 

За “Обединена българска банка Асет Мениджмънт” АД

„Обединена българска банка Асет Мениджмънт” АД е лицензирано управляващо дружество, създадено през април 2004 година. Занимава се с управление на колективни инвестиционни схеми, управление на индивидуални портфейли и предоставяне на инвестиционни консултации. Към момента дружеството управлява четири колективни инвестиционни схеми в лева -  две високорискови инвестиционни схеми – ДФ “Обединена българска банка Премиум Акции” и ДФ “Обединена българска банка Патримониум Земя”; инвестиционно дружество с балансиран портфейл “Обединена българска банка Балансиран Фонд” и ниско рисковия договорен фонд “Обединена българска банка Платинум Облигации”, както и две колективни инвестиционни схеми, деноминирани в евро, ДФ “Обединена българска банка Премиум Евро Акции” и ДФ “Обединена българска банка Платинум Евро Облигации”.
 
Може да се запознаете с Проспектите и Устава/ Правилата на Обединена българска банка Взаимни Фондове и да получите допълнителна информация в офиса на “ Обединена българска банка Асет Мениджмънт” АД, в клоновете на “Обединена българска банка” АД и на www.ubbam.bg; Тел.: 02/ 811 3761 - 67, 3775 - 78; Факс: 02/ 811 3769; e-mail: ubbam@ubb.bg
 
Предишни резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Стойността на дяловете/ акциите и доходите от тях могат да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във взаимните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.

За допълнителна информация:
Стоянка Велева, Директор „Връзки с инвеститорите”, Обединена българска банка АМ – 811 37 64, veleva_s@ubb.bg
Обратно към всички новини