KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 27/07/2021 17:16:23

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.69580
1.69280
Курс купува
1.61380
1.61680
Фиксинг на БНБ
1.65608
Касов
Безкасов
Курс продава
2.35800
2.35300
Курс купува
2.23300
2.23700
Фиксинг на БНБ
2.28744
Касов
Безкасов
Курс продава
1.85150
1.84650
Курс купува
1.76550
1.77050
Фиксинг на БНБ
1.80995
EN

ОББ увеличи нетните си доходи преди провизии за 2015 с 10.4% на годишна база до 199.9 млн. лева

date

21 юни 2016

Банката отчита нетна печалба в размер на 48.9 милиона лева, като за поредна година запазва водещата си позиция в сектора с висока капиталова адекватност и добра ликвидност

Собственият капитал на Банката към края на 2015 година, възлизащ на 1.2 млрд. лева, нараства с 5.0% спрямо 2014 година, а общата капиталова адекватност към края на отчетената година е 28.2%.

Стилиян Вътев – Главен изпълнителен директор, сподели с акционерите на банката: „Изминалата 2015-а e поредната година, в която, независимо от неособено благоприятната за банкиране среда у нас и особено негативните събития в съседна Гърция през първата половина на годината, ОББ доказа своята устойчивост и запази основните си приоритети – стабилна капиталова позиция, положителни финансови резултати, възходящо конкурентно присъствие на банковия пазар.

За доброто развитие на ОББ говорят не само резултатите ни за миналата година, но и тези, постигнати за първите пет месеца на настоящата, които са едни от най-добрите за системата.

През настоящата 2016 година продължаваме усилията си за поддържане на активен и конкурентен банков бизнес и стабилна пазарна позиция, но наред с това се фокусираме върху вътрешната оптимизация на процесите и организацията и особено върху качеството на обслужване на клиентите. На тези неща наблягаме изключително отговорно и сериозно, защото сме убедени, че това ще бъде основното ни конкурентно предимство през следващите години.“

Общото събрание на акционерите освободи от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им по управление на банката за периода 1.01.2015 – 31.12.2015 и преизбра Теодор Маринов за член на Съвета на директорите с мандат от 3 години.

За одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет на Банката за 2016, по препоръка на Одитния комитет, бе избрано одиторското предприятие „Делойт Одит“ ООД.

Бе гласуван и нов мандат от три години на двама от членовете на Одитния комитет на Банката – Динко Йорданов и Бойка Брезоева.

Основни финансови резултати на ОББ към 31.12.2015:

  • Печалба преди провизии: 199.9 млн. лева
  • Печалба преди данъци: 54.1 млн. лева
  • Провизии: 145.8 млн. лева
  • Нетна печалба: 48.9 млн. лева (индивидуална основа) и 51.2 млн. лева (консолидирана основа)
  • Възвращаемост на активите (ROA): 0.9 %
  • Възвращаемост на капитала (ROЕ): 4.8 %
  • Капиталова адекватност: 28.2 %
  • Капиталова адекватност от първи ред: 26.1 %
Обратно към всички новини