UBB 3-D SECURE с динамична парола

11.04.2018

„Сигурни плащания в Интернет“ е услуга, която предоставя на клиентите  допълнителна сигурност при плащане в Интернет чрез въвеждане на парола, известна само на картодържателя. Услугата е базира на международния стандарт за сигурност  3-D Secure, разработен и прилаган от международните картови организации Visa и Mastercard чрез програмите Verified by Visa (VbV) и MasterCard SecureCode. Те ползват протокол за идентифициране на картодържателя в момента на извършване на транзакции при Интернет търговци, които също участват в програмите.

До момента регистрацията за услугата се извършва през онлайн приложение, самостоятелно от клиента, който дефинира собствена, идентифицираща го пред банката статична парола.

Считано от 12 Април 2018 г. влиза в сила актуализация на услугата „Сигурни плащания в Интернет“ за регистрираните към програмата карти.

За Ваша сигурност ОББ ще предлага познатата до сега услуга по модерен и много по-удобен начин чрез въвеждане на т.н. динамична парола (one time password).

Какво е динамична парола?
6-цифрен 3-D секретен код, получен чрез безплатно текстово съобщение на мобилния телефон на картодържателя по време на онлайн покупка, валиден само и единствено за конкретното плащане.

ВАЖНО!

  • Картите на клиенти, които вече са се регистрирали за услугата „Сигурни плащания в Интернет“, ще бъдат автоматично пререгистрирани и при всяко следващо плащане в Интернет ще  получават еднократна парола чрез безплатен SMS на мобилен номер, посочен при регистрирането им като клиент на банката;
  • За коректно осъществяване на услугата, картодържателят е длъжен да предостави на банката актуален мобилен номер;
  • При  автоматична регистрация на клиент за услугата „Сигурни плащания  в Интернет“ или при промяна в режима на автентификация на вече регистриран самостоятелно клиент, същите ще бъдат своевременно информирани посредством SMS.

За допълнителна информация, моля да се свържете с нас чрез Контактен център за клиенти на телефони 0700 117, (+359) 2 980 22 35,  +3592 483 1717 (за връзка от страната и чужбина) или *7171 (за мобилни оператори на територията на Р. България).