KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 24/03/2023 17:00:04

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.86000
1.85700
Курс купува
1.77600
1.77800
Фиксинг на БНБ
1.82022
Касов
Безкасов
Курс продава
2.28700
2.28200
Курс купува
2.16200
2.16600
Фиксинг на БНБ
2.22405
Касов
Безкасов
Курс продава
2.02300
2.02100
Курс купува
1.92900
1.93100
Фиксинг на БНБ
1.98079
EN

Временно освобождаване от такси за записване при покупка на дялове

date

14 ноември 2022

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че за периода 14.11.2022г. - 31.03.2023г., e взето решение за временно освобождаване на всички инвеститори от такси за записване при покупка на дялове, като емисионната стойност на един дял ще бъде равна на нетната стойност на активите на един дял, на следните фондове:

ОББ Платинум България
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА)
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА)
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО)
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА)
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО)
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА)
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО)
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА)
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО)
ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Консервативен
ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Балансиран
ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Балансиран
ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Толерантен
ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Толерантен
ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Силно Динамичен Толерантен
KBC Eco Fund Water
KBC Enhanced Intelligence
 

Желаем Ви успешни инвестиции!

Освобождаване от отговорност: Тази информация не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционна препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Стойността на дяловете на колективните инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират и да преценят до колко те са подходящи за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск, преди вземане на инвестиционно решение. Инвестицията, която се предлага, се отнася до придобиване на дялове във фонд, а не до активи, в които фондът инвестира. Инвестициите в колективни инвестиционни схеми, предлагани от ОББ, са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите, в размер на 90% от стойността на всички съхранявани от ОББ финансови инструменти, но не повече от 40 000 лв. Моля, запознайте се с Документа с ключова информация за инвеститора и Проспекта, преди да инвестирате. При поискване, можете да получите хартиено копие на тези документи безплатно във всички клонове на ОББ, в рамките на обичайното им работно време с клиенти. Пълна и най-актуална информация относно предлаганите от ОББ фондове, може да намерите на www.ubb.bg, в секция „Спестявания и инвестиции“, на интернет страницата на „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. – КЛОН“ КЧТ – www.ubbam.bg, както и в клоновете на ОББ, където може да получите и персонализиран инвестиционен съвет. Резюме на вашите права като инвеститор, е достъпно на следните хипервръзки, на български език: 11074.pdf (ubbam.bg) и на английски език: 11365.pdf (ubbam.bg)

Обратно към всички новини