Съобщение за клиенти със застрахователни договори по кредитни и дебитни карти на ОББ АД

Уважаеми клиенти,

бихме искали да Ви уведомим, че считано от 16.02.2018 са прекратени групови застрахователни договори по кредитни и дебитни карти на ОББ АД с Нова Инс. Застрахователното покритие предоставено от Нова Инс ЕАД на картодържатели на ОББ, остава в сила до изтичане на индивидуалния годишен застрахователен период.

След прекратяване на застрахователните договори покритията по застрахователна програма Двойна защита/Пълна защита в случай на злоупотреба с открадната или загубена карта, при загуба или кражба на лични документи с банкова карта, и обезщетение при грабеж на парични средства изтеглени с банкова карта, ще се осигуряват от ДЗИ Общо застраховане, при запазени условия.

За да подпишете и получите застрахователния си сертификат с ДЗИ ОЗ, моля заповядайте в удобен за Вас офис на банката.

Застрахователното покритие от „ДЗИ – Общо застраховане“ ще влезе в сила от деня следващ изтичането на годишния застрахователен период, без промяна в застрахователната премия. Уведомяваме Ви, че в допълнение към текущите Ви условия се добавя покритие за разходи за загубени и откраднати ключове и разходи за подмяна на брави, в случай че загубата или кражбата им е заедно с банковата карта.