KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 1 17 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 02/06/2023 17:00:22

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.86100
1.85800
Курс купува
1.77700
1.77900
Фиксинг на БНБ
1.81718
Касов
Безкасов
Курс продава
2.34300
2.33800
Курс купува
2.21800
2.22200
Фиксинг на БНБ
2.27607
Касов
Безкасов
Курс продава
2.04800
2.04600
Курс купува
1.95400
1.95600
Фиксинг на БНБ
2.00433
EN

Съобщение за временно освобождаване от такси за обратно изкупуване на дялове

date

31 януари 2023

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че във връзка с осъществяване на процедурите по преобразуване, одобрени от КФН с решения № 20-25/05.01.2023г., всички инвеститори се освобождават временно от такси за обратно изкупуване на дялове, за поръчки, подадени в периода 31.01.2023 г. - 17.03.2023 г., като цената за обратно изкупуване на един дял ще бъде равна на нетната стойност на активите на един дял, на следните фондове:

  • ОББ Платинум България
  • ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА)
  • ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)
  • ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ
  • ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ

Желаем ви успешни инвестиции!

Екипът на ОББ 

Освобождаване от отговорност: Тази информация не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на публикуването ѝ и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете на колективните инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират и да преценят до колко те са подходящи за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск, преди вземане на инвестиционно решение. Инвестицията, която се предлага се отнася до придобиване на дялове във фонд, а не до активи, в които фондът инвестира. Моля, запознайте се с Основния информационен документ и Проспекта, преди да инвестирате. При поискване, можете да получите хартиено копие на тези документи безплатно във всички клонове на ОББ, в рамките на обичайното им работно време с клиенти. Пълна и най-актуална информация относно предлаганите от ОББ фондове, може да намерите на www.ubb.bg, в секция „Спестявания и инвестиции“ на интернет страницата на „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. – КЛОН“ КЧТ – www.ubbam.bg, както и в клоновете на ОББ, където може да получите и персонализиран инвестиционен съвет. Резюме на вашите права като инвеститор е достъпно на следните хипервръзки, (на български език) https://www.ubbam.bg/about-us, Документи, Основни документи, Резюме на правата на инвеститорите и (на английски език) https://www.ubbam.bg/en/about-us, Documents, Basic documents, Summery of investors rights.

Обратно към всички новини