KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 24/06/2022 17:45:13

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94860
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.89500
1.89200
Курс купува
1.81300
1.81600
Фиксинг на БНБ
1.85845
Касов
Безкасов
Курс продава
2.34150
2.33650
Курс купува
2.21650
2.22050
Фиксинг на БНБ
2.28024
Касов
Безкасов
Курс продава
1.98510
1.98010
Курс купува
1.89910
1.90410
Фиксинг на БНБ
1.94185
EN

Съобщение до притежателите на дялове в ДФ „ ОББ Платинум България“, които нямат сключен договор с „Обединена българска банка“ 23.03.2022 г.

date

25 март 2022

С настоящото съобщение уведомяваме инвеститорите, които притежават дялове в ДФ „ОББ Платинум България“, но все още нямат сключен договор с дистрибутора ни „Обединена българска банка“ АД, че е  препоръчително в срок от 3 (три) месеца, т.е. до 24.06.2022г.,  да посетят клон на банката и да сключат договор с дистрибутора.

По силата на Дистрибуторски договор от 5 декември 2018 г., дейността по продажба и обратно изкупуване на дялове е делегирана и се изпълнява ексклузивно от „Обединена българска банка“ АД като „КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН“ КЧТ, България (универсален правоприемник на УД „ОББ Асет Мениджмънт” ЕАД) продължава да осъществява дейността по управление на договорните фондове. Чрез дистрибутора „Обединена Българска Банка“ АД се засилва още повече качеството на предоставяните услуги към инвеститорите като освен лесно достъпна мрежа от клонове, инвеститорите могат да се възползват и от възможността да получат персонализиран съвет от експерт инвестиционни продукти на банката, както и да се възползват от пълния набор от попечителски, информационни и дигитални услуги на дистрибутора.

Напомняме, че ДФ „ОББ Платинум България“ е приемащ фонд, който в резултат на преобразуване чрез вливане, придоби следните фондове: ДФ „ОББ Премиум Акции”, ДФ „ОББ Патримониум Земя”, ДФ „ОББ Глобал Фарм Инвест”, ДФ „ОББ Платинум Евро Облигации”, ДФ „ОББ Балансиран Фонд”, ДФ „ОББ Глобал Дивидент”, ДФ „ОББ Глобал Растеж”, ДФ „ОББ Глобал Детски Фонд”, считано от 12.11.2021г. Като последица от преобразуването, инвеститорите в гореизброените фондове, които преди преобразуването не са изкупили обратно своите дялове, са придобили чрез замяна дялове в ДФ „ОББ Платинум България“.

Инвеститорите, които притежават дялове в ДФ „ОББ Платинум България“, но все още нямат сключен договор с дистрибутора „Обединена Българска Банка“ АД, ще получат писмо с обратна разписка, с 3-месечно писмено предизвестие за прекратяване на действащите им договори с „КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН“ КЧТ, България (универсален правоприемник на УД „ОББ Асет Мениджмънт” ЕАД), считано от 24.06.2022г. След изтичането на този срок и в случай, че не бъде сключен нов договор с дистрибутора „Обединена българска банка“ АД, дяловете им ще бъдат прехвърлени по лични сметки в „Централен депозитар“ АД. Това означава, че за в бъдеще, преди да се извърши обратно изкупуване, предварително следва да се заяви прехвърляне на дяловете от лична сметка в „Централен депозитар“ АД по клиентска сметка в „Обединена българска банка“ АД като се използват услугите на инвестиционен посредник, действащ в качеството си на регистрационен агент и едва тогава да се сключи договор с „Обединена Българска Банка“ АД, за да се изпълняват поръчките за обратно изкупуване на притежаваните дялове.

При възникнали въпроси и необходимост от допълнителна информация, експертите на нашия дистрибутор - „Обединена българска банка“ АД са на ваше разположение, в рамките на работното им време с клиенти.

С уважение,

Екипът на ОББ

Обратно към всички новини